Ostale usluge

WATER COUNTER

Android aplikacija koja služi za očitavanje vodovodnih brojila. Neke od funkcionalnosti aplikacije su:

– punjenje uređaja za očitanje
– slanje očitanja na server
– fotografiranje brojila (kod krivo okrenutih brojila, zaključanih šahtova itd.)
– spremanje lokacija brojila
– pregled lokacije brojila na mapi
– sortiranje očitanja po naselju, nazivu itd.
– pretraživanje očitanja

WEB APLIKACIJE

Izrada web aplikacija i stranica prema zahtjevima i željama klijenata. U izradi se koristimo najnovijim standardima i tehnologijama kako bismo na najbrži mogući način ostvarili sve zahtjeve naših klijenata.

MOBILNE APLIKACIJE

Projektiranje i razvoj mobilnih aplikacija za različite platforme. Proces izrade mobilne aplikacije u potpunosti prilagođen zahtjevima klijenata i potrebama njihovog poslovanja.