ISGEBit

ISGEBit je informacijski sustav koji omogućava slanje podataka o potrošnji energije i vode svih proračunskih korisnika.

Aplikacija podržava više načina unosa podataka (Excel, CSV, API i sl). Slanje računa u ISGE sustav se radi mjesečno pritiskom jedne tipke. Aplikacija također sadržava automatsko povezivanje proračunskih i neproračunskih korisnika preko OIB-a koje se može prekontrolirati raznim ispisima (listama).