ISGEbit

ISGEbit je informacijski sustav koji omogućava slanje podataka o potrošnji energije i vode svih proračunskih korisnika.