OvrheBit

OvrheBit je platforma koja omogućava:

• pripremu programa i preuzimanje svih parametara za pravilno funkcioniranje eOvrha, preuzimanje podataka za eOvrhe,

• kreiranje prijedloga u sustavu eOvrhe, dohvat prijedloga generiranog u sustavu, eOvrhe, dohvat certifikata koji se koristi za digitalno potpisivanje prijedloga eOvrhe,

• digitalno potpisivanje prijedloga eOvrhe, slanje digitalnog potpisanog prijedloga eOvrhe na sud,

• dohvaćanje potvrde da je digitalno potpisana eOvrha poslana na sud, pregled eOvrha, pojedinačno slanje u sustav eOvrhe,

• masovno slanje u sustav eOvrha, masovno digitalno potpisivanje ovršnih prijedloga, masovno slanje digitalno potpisanih ovršnih prijedloga na sud, pretraživanje eOvrha po jedinstvenom identifikatoru

Najčešća pitanja…

Što su OvrheBit?

Web aplikacija koja sadržava sve potrebne korake za utuženje u sustavu eOvrhe prema listama otvorenih stavaka iz Vaših postojećih sustava.

Što mi je potrebno da mogu koristiti OvrheBit?

Nakon inicijalnog popunjavanja matičnih podataka (poduzeće, zakonski zastupnici i opunomoćenici), potrebno je imati certifikat za prijavu u sustav eOvrhe i digitalni potpis iste.

Da li mogu slati eOvrhe svaki dan/tjedan/mjesec?

Interval slanja je neograničen i definirate ga sami. Ciklus slanja započinje exportom otvorenih stavaka iz Vašeg postojećeg sustava prema predefiniranom formatu. Nakon toga se ovrhe kreiraju u našem rješenju te kroz 3 koraka (1-slanje nacrta, 2-digitalni potpis, 3-slanje na sud) pošalju na sud.