Usluge

APLIKACIJE I PLATFORME ZA DIGITALIZACIJU POSLOVNIH PROCESA

Ecobit

EcoBit je modularna platforma namijenjena tvrtkama koje se bave osposobljavanjem, procjenom rizika, ispitivanjem radne opreme i radnog okoliša.

KOMBIT

KomBit je personalizirana desktop aplikacija namijenjena poduzećima odvodnje, vodoopskrbe, zbrinjavanja otpada i energetike.

OVRHEBIT

OvrheBit je platforma koja omogućava pripremu programa i preuzimanje svih parametara za pravilno funkcioniranja eOvrha.

ISGEBIT

ISGEBit je informacijski sustav koji omogućava slanje podataka o potrošnji energije i vode svih proračunskih korisnika.