Pravila privatnosti

Politika zaštite osobnih podataka

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka DOBIT, obrt za informatičku djelatnost obvezuje se da će sustavno provoditi zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba s kojima stupa u kontakt (klijenata, partnera i zaposlenika).
Obrt kao voditelj obrade provodi obradu osobnih podataka isključivo u svrhu ispunjenja zahtjeva ispitanika (osposobljavanja, naručivanja i ugovaranja usluga, zapošljavanja), sukladno pozitivnim propisima kojima se regulira registrirana djelatnost društva te ih u druge svrhe neće koristiti. Isto načelo primjenjuje se i na prijenos podataka trećoj strani.
Obrt prikuplja i obrađuje slijedeće osobne podatke ispitanika (sve ili neke od njih): ime i prezime, ime i prezime roditelja (po potrebi), datum i mjesto rođenja, OIB, broj osobne iskaznice / putovnice, državljanstvo, stručna sprema / zanimanje / podaci o završenoj školi, telefon / e-mail adresa, podaci o zdravstvenoj sposobnosti, podaci o radnom mjestu.
Zaposlenici obrta – izvršitelji obrade prikupljaju i obrađuju osobne podatke ispitanika temeljem zakonskih/podzakonskih odredbi, ugovora s poslodavcem ispitanika ili ispitanikom odnosno izričitom potpisanom privolom ispitanika. U svakom od navedenih slučajeva ispitanik ima pravo uvida u registar osobnih podataka, zahtijevati pristup svojim osobnim podacima i mijenjati ih, pravo na popravak, zaborav, ograničenje obrade, prigovor i prijenos podataka te u svakom trenutku smije otkazati privolu za uporabu osobnih podataka. Svi zahtjevi od strane ispitanika rješavaju se upućivanjem pismenog ili usmenog Zahtjeva voditelju obrade – DOBIT, obrt za informatičku djelatnost, Varaždin, Zagrebačka 87. Zahtjev mora biti potvrđen identifikacijom ispitanika (potpis, predočenje osobne iskaznice).
Obrt se obvezuje da će osobne podatke ispitanika obrađivati na siguran način koji u dovoljnoj mjeri osigurava njihovu zaštitu od krađe i neovlaštenog pristupa, korištenjem dostupnih tehnika, tehnologije i organizacijskih postupaka. Obrt se obvezuje da će svaku uočenu povredu sigurnosti korištenja osobnih podataka pod uvjetima propisanim Općom uredbom o zaštiti podataka (krađa, gubitak, neovlašteno korištenje) prijaviti ovlaštenoj instituciji u roku od 72 sata.
Svaki zaposlenik obrta izjavom potvrđuje da je u svom radu obavezan provoditi zaštitu osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, Pravilniku o zaštiti podataka društva i ovoj Politici.”