RiskBit

Prema pravilniku o izradi procjene rizika(NN 112/2014), procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Poslodavac je dužan imati važeću procjenu rizika jer u suprotnom riskira novčanu kaznu predviđenu Zakonom o zaštiti na radu. Procjenu mogu izrađivati ovlaštene osobe ili ju može izraditi i sam poslodavac za vlastite potrebe.

Naše rješenje RiskBit, omogućava malim i srednjim poduzećima izradu kompletne procjene rizika prema pravilniku o izradi procjene rizika. Procjenu uz pomoć aplikacije RiskBit može izrađivati sam poslodavac, ili prema dogovoru, nudimo i mogućnost da Vam mi izradimo važeću procjenu rizika.

Glavne značajke RiskBit-a:

  • jednostavna, brza i efikasna izrada procjene rizika,
  • za male i srednje tvrtke,
  • potpuno usklađena izrada procjene sa važećim pravilnikom,
  • korisničko sučelje prilagođeno korisniku

EcoBit

EcoBit aplikacija namijenjena je vođenju svih poslova iz domene zaštite na radu. Omogućava efikasno vođenje evidencije i svih poslova vezanih uz poslove zaštite na radu, zaštite od požara te zaštite okoliša.

Glavne značajke EcoBit-a:

  • vođenje svih poslova iz domene zaštite na radu,
  • vođenje evidencije iz zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša,
  • slanje podataka u ISZNR sustav,
  • za male i srednje tvrtke,
  • usklađenost sa zakonskim propisima i normama,
  • korisničko sučelje prilagođeno korisniku

Reference

Zadovoljstvo korisnika odražava kvalitetu svakog proizvoda. Korisnici naših aplikacija za zaštitu na radu prikazani su ispod.