INKOM

INKOM je cjeloviti informacijski sustav namijenjen tvrtkama iz područja komunalnog gospodarstva i energetike. Obuhvaća domene vodoopskrbe i odvodnje, energetiku te zbrinjavanje otpada.

Vodoopskrba i odvodnja

Energetika

Zbrinjavanje otpada

Vodovodni portal za korisnike

Web portal koji na jednom mjestu korisnicima omogućava detaljan prikaz svih očitanja, računa i utrošaka vode.

Portal korisnicima omogućava:

  • pregled očitanja vode za pojedino mjesto potrošnje
  • unos očitanja vode za odabrano mjesto potrošnje
  • pregled računa za odabranog potrošača
  • eksportiranje računa u pdf formatu
  • pregled utrošaka vode po godinama
  • usporedba utrošaka vode po godinama
  • dodavanje, ažuriranje i brisanje potrošača
  • promjena korisničkih podataka

Na sljedećem linku možete se prijaviti kao demo korisnik te vidjeti sve funkcionalnosti portala VODOVODNI PORTAL

Reference

Zadovoljstvo korisnika odražava kvalitetu svakog proizvoda. Višegodišnji korisnici našeg informacijskog sustava INKOM prikazani su ispod.