Pravila privatnosti

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka DOBIT, obrt za informatičku djelatnost obvezuje se da će sustavno provoditi zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba s kojima stupa u kontakt (klijenata, partnera i zaposlenika). Obrt kao voditelj obrade provodi obradu osobnih podataka isključivo u svrhu ispunjenja zahtjeva ispitanika (osposobljavanja, naručivanja i ugovaranja usluga, zapošljavanja), sukladno pozitivnim propisima kojima se regulira registrirana djelatnost društva te ih u druge svrhe neće koristiti. Isto načelo primjenjuje se i na prijenos podataka trećoj strani. Obrt prikuplja i obrađuje slijedeće osobne podatke ispitanika (sve ili neke od njih):

 - ime i prezime - ime i prezime roditelja (po potrebi) - datum i mjesto rođenja - OIB - broj osobne iskaznice / putovnice - državljanstvo - stručna sprema / zanimanje / podaci o završenoj školi - telefon / e-mail adresa - podaci o zdravstvenoj sposobnosti - podaci o radnom mjestu

Zaposlenici obrta – izvršitelji obrade prikupljaju i obrađuju osobne podatke ispitanika temeljem zakonskih/podzakonskih odredbi, ugovora s poslodavcem ispitanika ili ispitanikom odnosno izričitom potpisanom privolom ispitanika. U svakom od navedenih slučajeva ispitanik ima pravo uvida u registar osobnih podataka, zahtijevati pristup svojim osobnim podacima i mijenjati ih, pravo na popravak, ograničenje obrade, prigovor i prijenos podataka te u svakom trenutku smije otkazati privolu za uporabu osobnih podataka. Svi zahtjevi od strane ispitanika rješavaju se upućivanjem pismenog ili usmenog Zahtjeva voditelju obrade – DOBIT, obrt za informatičku djelatnost, Varaždin, Zagrebačka ulica 87. Zahtjev mora biti potvrđen identifikacijom ispitanika (potpis, predočenje osobne iskaznice). Obrt se obvezuje da će osobne podatke ispitanika obrađivati na siguran način koji u dovoljnoj mjeri osigurava njihovu zaštitu od krađe i neovlaštenog pristupa, korištenjem dostupnih tehnika, tehnologije i organizacijskih postupaka. Obrt se obvezuje da će svaku uočenu povredu sigurnosti korištenja osobnih podataka pod uvjetima propisanim Općom uredbom o zaštiti podataka (krađa, gubitak, neovlašteno korištenje) prijaviti ovlaštenoj instituciji u roku od 72 sata. Svaki zaposlenik obrta izjavom potvrđuje da je u svom radu obavezan provoditi zaštitu osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, Pravilniku o zaštiti podataka društva i ovoj Politici.