ISGEBit - APLIKACIJA ZA PRIPREMU I SLANJE RAČUNA

Informacijski sustav koji omogućava slanje podataka o potrošnji energije i vode svih proračunskih korisnika.

Informacijski sustav koji omogućava slanje podataka o potrošnji energije i vode svih proračunskih korisnika. Zakonska obaveza nalaže da svi opskrbljivači vode i energije na mjesečnoj razini šalju podatke o potrošnji energije prema Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama - APN. ISGEBit je namijenjen svim opskrbljivačima vode, toplinske energije, prirodnog plina i električne energije te nudi efikasan način ispunjavanja zakonske obaveze slanja podataka o potrošnji energenata.

Konceptualni prikaz procesa
Zadovoljstvo korisnika odražava kvalitetu svakog proizvoda. Korisnici našeg informacijskog sustava ISGEBit: