EcoBitOnWeb
ECOBIT - WEB PLATForma za AUTOMATIZIRANJE PROCESA ZAŠTITE NA RADU,

Zaštite radne opreme i okoliša te ZAŠTITE OD POŽARA

EcoBitOnWeb
  • Platforma je u potpunosti na našem web serveru te nije potrebna nikakva instalacija
  • Korištenje platforme je moguće sa svih vrsta uređaja koji imaju pristup internetu koristeći web preglednik npr. PC, laptop, IPad/Tablet, pametni telefon
  • Platforma je modularno dizajnirana i omogućava da se aktiviraju samo oni moduli koji su potrebni pojedinoj tvrtki 
  • Upravljanje sa platformom se radi centralno te koristeći sustav ovlasti može se omogućiti svakom od korisnika koji se prijavljuje prilagodbu sučelja ovisno o poslu koji obavlja
  • Platforma u sebi ima integrirani sustav spremanja dokumentacije (skeniranih dokumenata, ispisa generiranih na platformi i sl.)
OSZ
 • Jednostavno praćenje provedenih ispitivanja
 • Brza i jednostavna priprema i ispis zapisnika
 • Vođenje evidencije provedenih osposobljavanja
 • Ubrzava i pojednostavljuje pripremu i ispis zapisnika i uvjerenja o provedenim osposobljavanjima
  • Pregled svih ispita od strane ispitanika u svim statusima ispita (novi ispit, ispunjeni, ispravljeni te ispiti poslani u ISZNR) 
  • Ispis ispita, ručno ispunjavanje ispisa, automatski ispravak na temelju scan-a ispunjenog ispita
  • Obrada svih vrsta osposobljavanja na jednom mjestu kroz isto sučelje (Osposobljavanje za rad na siguran način, poslodavca za obavljanje poslova zaštite na radu, ovlaštenika poslodavca, povjerenika radnika zaštite na radu, voditelja evakuacije i spašavanja, početno gašenje požara, pružanje prve pomoći i sl.)
 • Automatska priprema podataka za IS ZNR sustav
PR
 • Omogućava brz i jednostavan unos podataka
 • Olakšava kreiranje i ispis dokumenata procjene rizika
 • Automatska priprema podataka za IS ZNR sustav
IRO
 • Omogućava brz i jednostavan unos podataka
 • Brza  i jednostavna priprema i ispis zapisnika
 • Automatska priprema podataka za IS ZNR sustav
RN
 • Izrada i pregled izdanih radnih naloga
 • Vođenje evidencije po svim tvrtkama partnera
 • Jednostavan ispis radnog naloga
 • Kalendarski pregled radnih naloga
ISZNR
 • Komunikacija platforme sa IS ZNR sustavom
 • Dostava podataka u IS ZNR Ministarstva rada i mirovinskog sustava
 • Kontrola poslanih i neposlanih podataka