EcoBitOnWeb

ECOBIT - WEB PLATForma za AUTOMATIZIRANJE PROCESA ZAŠTITE NA RADU,

Zaštite radne opreme i okoliša te ZAŠTITE OD POŽARA

EcoBitOnWeb
  • Platforma je u potpunosti na našem web serveru te nije potrebna nikakva instalacija
  • Korištenje platforme je moguće sa svih vrsta uređaja koji imaju pristup internetu koristeći web preglednik npr. PC, laptop, IPad/Tablet, pametni telefon
  • Platforma je modularno dizajnirana i omogućava da se aktiviraju samo oni moduli koji su potrebni pojedinoj tvrtki 
  • Upravljanje sa platformom se radi centralno te koristeći sustav ovlasti može se omogućiti svakom od korisnika koji se prijavljuje prilagodbu sučelja ovisno o poslu koji obavlja
  • Platforma u sebi ima integrirani sustav spremanja dokumentacije (skeniranih dokumenata, ispisa generiranih na platformi i sl.)
OSZ
 • Jednostavno praćenje provedenih ispitivanja

 • Brza i jednostavna priprema i ispis zapisnika

 • Vođenje evidencije provedenih osposobljavanja

 • Ubrzava i pojednostavljuje pripremu i ispis zapisnika i uvjerenja o provedenim osposobljavanjima

  • Pregled svih ispita od strane ispitanika u svim statusima ispita (novi ispit, ispunjeni, ispravljeni te ispiti poslani u ISZNR) 
  • Ispis ispita, ručno ispunjavanje ispisa, automatski ispravak na temelju scan-a ispunjenog ispita
  • Obrada svih vrsta osposobljavanja na jednom mjestu kroz isto sučelje (Osposobljavanje za rad na siguran način, poslodavca za obavljanje poslova zaštite na radu, ovlaštenika poslodavca, povjerenika radnika zaštite na radu, voditelja evakuacije i spašavanja, početno gašenje požara, pružanje prve pomoći i sl.)
 • Automatska priprema podataka za IS ZNR sustav

PR
 • Omogućava brz i jednostavan unos podataka

 • Olakšava kreiranje i ispis dokumenata procjene rizika

 • Automatska priprema podataka za IS ZNR sustav

IRO
 • Omogućava brz i jednostavan unos podataka Ispitivanja strojeva/postrojenja i radnog okoliša

 • Brza  i jednostavna priprema i ispis zapisnika

 • Automatska priprema podataka za IS ZNR sustav

RN
 • Izrada i pregled izdanih radnih naloga

 • Vođenje evidencije po svim tvrtkama partnera

 • Jednostavan ispis radnog naloga

 • Kalendarski pregled radnih naloga

ISZNR
 • Komunikacija platforme sa IS ZNR sustavom

 • Dostava podataka u IS ZNR Ministarstva rada i mirovinskog sustava

 • Kontrola poslanih i neposlanih podataka

logo_zap
 • Omogućava brz i jednostavan unos podataka za izradu Uputnica

 • Brza  i jednostavna priprema i ispis Uputnice 

 • Unos Uvjerenja nakon završetka pregleda

 • Spremanje uputnica i uvjerenja u dokumentacijski sustav

logo_zop
 • Omogućava brz i jednostavan unos podataka za izradu zapisnika

 • Brza  i jednostavna priprema i ispis zapisnika 

 • Spremanje zapisnika u dokumentacijski sustav

logo_dokumenti
 • Olakšava upravljanje dokumentacijom

 • Omogućava upload i spremanje dokumenata u zaštićenu bazu podataka

 • Spremanje svih ispisa iz web platforme(npr. zapisnika)

 • Jednostavan pregled i preuzimanje dokumenata

EcoBit Web platforma