Informacijski sustav za poslove zaštite na radu

Prema pravilniku o izradi procjene rizika(NN 112/2014), procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Poslodavac je dužan imati važeću procjenu rizika jer u suprotnom riskira novčanu kaznu predviđenu Zakonom o zaštiti na radu. Procjenu mogu izrađivati ovlaštene osobe ili ju može izraditi i sam poslodavac za vlastite potrebe.

Naše rješenje RiskBit, omogućava malim i srednjim poduzećima izradu kompletne procjene rizika prema pravilniku o izradi procjene rizika. Procjenu uz pomoć aplikacije RiskBit može izrađivati sam poslodavac, ili prema dogovoru, nudimo i mogućnost da Vam mi izradimo važeću procjenu rizika.

Glavne značajke RiskBit-a:

jednostavna, brza i efikasna izrada procjene rizika, za male i srednje tvrtke, potpuno usklađena izrada procjene sa važećim pravilnikom, korisničko sučelje prilagođeno korisniku

 

EcoBit aplikacija namijenjena je vođenju svih poslova iz domene zaštite na radu. Omogućava efikasno vođenje evidencije i svih poslova vezanih uz poslove zaštite na radu, zaštite od požara te zaštite okoliša.

Glavne značajke EcoBit-a:

vođenje svih poslova iz domene zaštite na radu, vođenje evidencije iz zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša, za male i srednje tvrtke, usklađenost sa zakonskim propisima i normama, korisničko sučelje prilagođeno korisniku, jednostavno i brzo slanje podataka u ISZNR sustav

Naša web aplikacija E-osposobljavanja osmišljena je kako bi se olakšalo osposobljavanje radnika za zaštitu na radu. Sve što je potrebno je prijaviti radnike za koje je potrebno osposobljavanje ovlaštenom ispitivaču, te se dobivaju podaci potrebni za pristup aplikaciji u kojoj svakog ispitanika čeka njegov individualizirani test.

Glavne značajke E-osposobljavanja:

izrada i generiranje testova, rješavanje testa iz ureda, ispravljanje testova i prijenos osposobljavanja u EcoBit, usklađenost sa zakonskim propisima i normama, korisničko sučelje prilagođeno korisniku

Zadovoljstvo korisnika odražava kvalitetu svakog proizvoda. Korisnici naših aplikacija za zaštitu na radu.

.