Kombit logo novi2

KOMBIT - INFORMACIJSKI SUSTAV ODVODNJE, VODOOPSKRBE,

ZBRINJAVANJA OTPADA I ENERGETIKE

KomBit je personalizirana desktop aplikacija namijenjena poduzećima odvodnje, vodoopskrbe, zbrinjavanja otpada i energetike. Aplikacija je modularna te svaki modul radi nezavisno. Sadržava cjelokupan proces od prijave zahtjeva za priključak tj. unosa novih matičnih podataka, unosa očitanja tj. izrade samog računa, reklamacije istog ili storna, pregleda svih financijskih izvještaja (kartice partnera, IOS …) do opomena, kamata i eOvrha. Razvijena je u najnovijim .NET tehnologijama te prati sve informatičke trendove. Tim stručnjaka koji radi na razvoju i održavanju ovog softvera ima dugogodišnju suradnju sa poduzećima diljem Hrvatske i bogato iskustvo u izradi personaliziranih informacijskih sustava.

Admin
 • Modul namijenjen vlasniku softvera za održavanje izbornika, ovlasti programa, korisnika aplikacije itd.
key
 • Modul namijenjen za održavanje svih šifrarnika aplikacije.
Maticni
 • Modul namijenjen za održavanje matičnih podataka korisnika potrebnih za obračun usluga.
MaticnaEvidencija
 • Modul namijenjen za dodavanje novih korisnika zajedno s svim pripadajućim podacima.
Ocitanja
 • Modul namijenjen za očitavanje brojila, pripreme i slanje podataka za očitanja na web portal i android uređaje.
Ovrhe
 • Modul namijenjen za pregled i generiranje tužbi zajedno s održavanjem svih popratnih šifrarnika.
Reklamacije
 • Modul namijenjen za provedbu reklamacije sa opcijom generiranja novog računa.
RadniNalozi
 • Modul namijenjen za zaprimanje zahtjeva za priključak, izradu i pregled radnih naloga s raznim izvještajima.
Opomene
 • Modul namijenjen za generiranje opomena i kamata te pregled istih.
SaldaKonti
 • Modul namijenjen za pregled financijskih podataka o korisnicima s raznim grafičkim izvještajima, SEPA, nalozi i sl.
Obracun
 • Modul namijenjen za obračun usluga, rekapitulacije obračuna, kreiranje pojedinačnog računa, slanje e-računa itd.
Blagajna
 • Modul namijenjen za održavanje šifrarnika vezanih uz blagajnu, blagajna s izdavanjem fiskalnog računa, itd.
Arhiva
 • Modul namijenjen pregledu poslovanja poduzeća sa podmodulima ISGE i Očevidnik za hrvatske vode.