Novi Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Novi Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora objavljen je u NN 47/21. Cijeli tekst pročitajte u nastavku:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_47_962.html

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.